A World-Leading Company In Welding Solutions

“KOBE GOLD โกเบแจกทอง ฉลองครบรอบ 50 ปี”

29 June 2017

“KOBE GOLD โกเบแจกทอง ฉลองครบรอบ 50 ปี”
50 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาท
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 10 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 5 บาท 2 รางวัล
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท 3 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 14 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง 30 รางวัล
* รางวัลสำหรับร้านค้า (จากผู้โชคดีที่ระบุชื่อร้านค้าที่ซื้อมา) สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง 50 รางวัล

จับรางวัล 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จำนวน 15 รางวัล
- จับรางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล และรางวัลที่ 4 จำนวน 5 รางวัล
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 2 จำนวน 35 รางวัล
จับรางวัลที่เหลืออีก 35 รางวัล วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กติกา
ตัดชิ้นส่วนฝากล่องลวดเชื่อมโกเบรุ่น RB-26, KOBE-30, LB-52 และ LH-2000 ขนาดใดก็ได้ เขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพ อีเมลล์(ถ้ามี) และร้านค้าที่ชื้อมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ร้านค้าให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่
ตู้ ปณ. 26 รองเมือง กรุงเทพฯ 10330 หรือ ส่งได้ที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

* หมดเขตรับชิ้นส่วน วันที่ 17 พฤษจิกายน 2560 ( โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก)
**ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซด์ : http://www.thaikobe.com/ วันที่ ธันวาคม 2560

-จับฉลากชิ้นส่วนเพื่อมอบรางวัล 2 ครั้ง วันที่ 19 สิงหาคม 2560 และวันที่ 16 ธันวาคม 2560
-หมดเขตรับชิ้นส่วน วันที่ 17 พฤษจิกายน 2560 (โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก)
-ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซด์ : http://www.thaikobe.com/ วันที่ 17 ธันวาคม 2560
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
-รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
-ผู้ร่วมสนุกสามารถรับรางวัลสูงสุดได้ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน
-หากชิ้นส่วนจับฉลากชำรุดไม่สมบูรณ์ หรือมีการแก้ไข ทำซ้ำ มีรอยแก้ไขตัวพิมพ์ และรอยขีดฆ่าอื่น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดแยกชิ้นส่วนจับฉลากที่ไม่ถูกต้องออกจากกองจับฉลาก
-พนักงาน บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด, บริษัท โกเบ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด, และบริษัทในเครือ,
-ตัวแทนจำหน่าย ไทย-ชิงโยไก ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรง, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้้าร่วมรายการ
-คำตัดสินของกรรมการ และสักขีพยานถือเป็นอันสิ้นสุด
-ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และนำสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองเอกสารสำเนาถูกต้องจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มาแสดงในวันที่รับรางวัล
-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่ายการตลาด บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด 02-636-8650~2”

 
Image gallery

No image(s) available in the gallery.