A World-Leading Company In Welding Solutions
Thai Kobelco Welding Co., Ltd ก่อนปี พ.ศ. 2511 ประเทศไทยยังไม่มีโรงงานผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้า ต่อมาบริษัท โกเบ สตีล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นผู้นำวงการผลิตเหล็กและลวดเชื่อมได้ร่วมลงทุนกับชาวไทยก่อตั้งโรงงานขึ้นที่พระประแดง อันนับเนื่องได้ว่าเป็นโรงงานผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมในประเทศ และ เพื่อการส่งออก
เมื่อสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น พร้อมๆ กับการขยายตัวทางเศรษกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และความเจริญเติบโตของประเทศจึงได้ทำการขยายการผลิตครั้งสำคัญ โดยนำบุคลากรที่สะสมประสบการณ์ทางด้านการผลิตอันยาวนานย้ายมาอยู่ในแห่งใหม่ บนพื้นที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยตารางเมตรในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู พร้อมๆ กับสร้างโรงงานเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งโรงงานอยู่ในรั้วเดียวกัน มีชื่อว่า บริษัท โกเบ มิกไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้าก๊าซคลุม (GMAW)
จากกำลังผลิตเดิมเพียงเดือนละ 300 ตัน ปัจจุบันบริษัทฯ ทั้งสองสามารถทำการผลิตรวมกันได้สูงถึงกว่า 24,000 ตันต่อปี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมการประกอยรถยนตร์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากนั้นการผลิตเพื่อการส่งออกยังนานาประเทศยังนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 250 ล้านบาท อีกทั้งในปัจจุบันยังได้ช่วยให้มีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 300 คน

ผู้นำด้านการจำหน่ายลวดเชื่อมไฟฟ้าในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายเฉพาะลวดเชื่อม ทั้งการนำเข้าลวดเชื่อมคุณภาพจากบริษัทแม่ภายใต้เครื่องหมาย KOBELCO ทำให้สามารถบริการตลาดลวดเชื่อมได้อย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกกระบวนการเชื่อม จึงนับได้ว่าในขณะนี้เรายืนอยู่ในระดับชั้นนำในการมีลวดเชื่อมจำหน่ายหลากหลายชนิดที่สุดในท้องตลาด

เทคโนโลยีล้ำหน้า
เทคนิคและประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตของบริษัทแม่ ได้รับการถ่ายทอดและนำมาประยุกต์ใช้จนทำให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้าที่เป็นเลิศ โดยมีอัตราพอกหุ้ม (COATING SPEED) อยู่ในระดับสูง และด้วยกระบวนการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ ทำให้การลำเลียงลวดเชื่อมสู่เตาอบขนาดใหญ่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
ในขณะเดียวกันลวดเชื่อมไฟฟ้าก๊าซคลุม ได้รับการถอดแบบกระบวนการผลิตที่ใช้ในญี่ปุ่น ทำให้ได้เทคโนโลยีการเคลือบผิวทองแดงด้วยความเร็วสูง

บริการกว้างไกล เครือข่ายเกื้อหนุน
สินค้าที่ผลิตโดยบริษัททั้งสองได้จัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศการจำหน่ายภายในประเทศดำเนินไปโดยโครงสร้างการจัดจำหน่ายที่มั่นคงภายใต้ชื่อ "SHINYOKAI" ซึ่งนับได้ว่าเป็นระบบโครงสร้างการจำหน่างที่ใหญ่และมั่นคงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้
บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้บริการคำแนะนำทางด้านงานเชื่อมตลอดจนร่วมแก้ปัญหานอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมั่งเน้นการบริการทางเทคนิค และวิชาการให้กับสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าสม่ำเสมอ จนกล่าวได้ว่าเป็นโรงงานที่ทุ่มเทการให้ความรู้กับสังคมอย่างจริงจัง โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทฯ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนารวมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง ในแต่ละปี

มาตรฐานโลก
ด้วยระบบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามแนวของญี่ปุ่น ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตลอดมา จนเป็นที่รับรองจากสถาบันมาตรฐานระดับโลก เช่น
สถาบัน AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) ประเทศไทย
สถาบัน NIPPON KAIJI KYOKAI (NKK) ประเทศญี่ปุ่น
สถาบัน LLOYDS REGISTER OF SHIPPING (LR) ประเทศอังกฤษ
สถาบัน BUREAU VERITAS (BV) ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติความเป็นมาของบริษัท โกเบลโก้ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Apr. 1968 THAI KOBE WELDING CO., LTD. was established at Phrapradang (Capitalized at 3.5 million Baht)
Sep. 1988 Increased capital to 24.5 million Baht
Oct. 1988 Transferred factory to Bangpoo Industrial Estate Started production of "LB-52"
Mar. 1990 Completed contract with three Sales Respresentatives
Jan. 1991 Started production of "B-14"
Aug. 1991 Marketing Dept. was established
Feb. 1995 Started production of SUS electrode
Jan. 1996 Started production of "LB-52U" and "LB-52-18"
Feb. 1996 No.3 Factory was established
Jul. 1997 Started production of "TGS-308, -308L"
Aug 1999 Achieved ISO 9002 (JQA)

Kobelco Mig Wire(Thailand) Co.,Ltd บริษัท โกเบลโก้ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ภายใต้ชื่อเดิมบริษัท โกเบ มิกไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นบริษัทในเครือโกเบ สตีล จากประเทศญี่ปุ่น โดยถือเป็นผู้นำในการผลิตลวดเชื่อมปกคลุมด้วยแก๊สแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับการถอดแบบกระบวนการผลิตแบบเดียวกันกับที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น จึงมีการเคลือบผิวทองแดงที่มีคุณภาพสูง
โดยบริษัทได้ดำเนินการผลิตลวดเชื่อมปกคลุมด้วยแก๊สเพื่อรองรับความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์, คอมเพรสเซอร์, อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงการผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย
ประวัติความเป็นมาของบริษัท โกเบลโก้ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กันยายน     (พ.ศ.2531) บริษัทได้ทำการก่อตั้งโรงงานขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
มกราคม     (พ.ศ.2532) บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน JIS
ธันวาคม     (พ.ศ.2536) บริษัทได้เริ่มทำการผลิตลวดเชื่อม TG-S50
กรกฎาคม    (พ.ศ.2539) บริษัทได้เริ่มทำการผลิตลวดเชื่อม MG-50 เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการชิ้นส่วนยานยนต์ และงานโครงสร้างขนาดใหญ่
มกราคม      (พ.ศ.2540) บริษัทได้เริ่มทำการผลิตลวดเชื่อม TG-S308 และ TG-S308L
สิงหาคม     (พ.ศ.2542) บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบด้านคุณภาพ ISO 9002 (JQA) เป็นครั้งแรก
มกราคม      (พ.ศ.2543) บริษัทได้เริ่มทำการผลิตลวดเชื่อม TG-S51T
มกราคม      (พ.ศ.2545) บริษัทได้เริ่มทำการผลิตลวดเชื่อม MIX-50 เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ในประเทศไทยที่มีการขยายตัวอย่างมาก
พฤษภาคม   (พ.ศ.2546) บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001: 2000
มกราคม      (พ.ศ.2550) บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
มกราคม      (พ.ศ.2552) บริษัทได้จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 20 ปีของบริษัท
ตุลาคม       (พ.ศ.2552) บริษัทเริ่มทำการผลิตลวดเชื่อม MG-S308 และ MG-S308LS
มกราคม      (พ.ศ.2555) บริษัทได้มีการนำเครื่องหมายการค้า “FAMILIARC” มาใช้บนบรรจุภัณฑ์ของลวดเชื่อมโกเบ
มีนาคม       (พ.ศ.2561) บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001: 2015
สิงหาคม      (พ.ศ.2561) บริษัทได้จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของบริษัท
ตุลาคม       (พ.ศ.2563) บริษัทได้ทำการเปลี่ยนชื่อจากบริษัท โกเบ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โกเบลโก้ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งของแบรนด์และผนึกกำลังในกลุ่มบริษัทในเครือ KOBELCO

Thai-Shinyokai Group

EXTENSIVE SERVICES WITH NETWORKING SUPPORT

The products manufactured by both companies are distributed through domestic and overseas neworks. The domestic distribution is made under a strong network called "Shinyokai", which is the largest and most secure networking system ever set up in Japan. Our team comprising local and Japanese engineers are available to give advice on welding work and help solving problems on welding. We focus on providing technological services to both goverment and private sectors so consuistently that our commitment for public education is widely known. There will be at least 30 traning courses and seminars, both domestic and overseas, held every year.

 

THAI SHINYOKAI FLAG

Triangle signifiles strong relationship and advancement of members.

Purple signifiles Good tradition.
Red signifiles Innovation.
Gold signifiles Prosperity.