A World-Leading Company In Welding Solutions
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมทิกแบบฟลั๊ก์คอร์ไวร์สำหรับสเตนเลส

ลวดเชื่อมทิกแบบฟลักซ์คอร์, ลวดเชื่อมกลุ่ม TG-X เหมาะสำหรับการเชื่อมซึมลึกทางด้านหลัง (เชื่อมยัดไส้) ด้วยกระบวนการเชื่อมทิก โดยไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซปกคลุมด้านหลัง เคล็ดลับการใช้งานลวดเชื่อมทิกกลุ่ม TG-X สามารถรับชมได้ในวีดีโอนี้

คลิก

ความปลอดภัยในงานเชื่อม

ในกระบวนการเชื่อมในทุกๆกระบวนการ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเจอ นั่นก็คือ ความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการเชื่อม อาทิ อันตรายที่เกิดจากความร้อน ควัน รังสี แสงอาร์ค การโดนไฟฟ้าดูด ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการเชื่อมชิ้นงาน

คลิก

กระแสไฟเชื่อมสำคัญอย่างไร

การปรับกระแสไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ โดยกระบวนการนี้จะส่งผลต่อการควบคุมแนวเชื่อมหรือปริมาณความร้อนที่สะสมในตัวชิ้นงาน และยังส่งผลต่อความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม ดังนั้นการปรับกระแสไฟให้เหมาะสมความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเชื่อม

คลิก

การเชื่อมด้านเดียวด้วยลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์

วิดีโอนี้จะสาธิตการเชื่อม โดยการควบคุมแนวเชื่อมในท่าตั้งขึ้น ของแนวเชื่อมยัดไส้โดยลวด MX-100T และเชื่อมทับแนวเพื่อเติมเต็มแนวเชื่อมโดย DW-71T1 ขนาด 1.2 มม. โดยลวดทั้ง 2 ตัวให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง รวมถึงมีคุณสมบัติทางเคมี และทางกลที่ดีเยี่ยม

คลิก

RB-26 และ KOBE-30 ต่างกันอย่างไร

ลวดเชื่อม RB-26 และ KOBE-30 จัดอยู่ในกลุ่มลวดเชื่อมที่ได้รับมาตรฐาน AWS A5.1 E6013 ซึ่งเป็นที่นิยมในการเชื่อมโครงสร้างเหล็กทั่วไป แต่หากเปรียบเทียบความแตกต่างของลวดทั้งสองตัวนั้น อาจมีเพียงลักษณะการอาร์คของ KOBE-30 ที่ให้ความรู้สึกการอาร์คที่รุนแรงกว่า RB-26 เท่านั้น โดยลวดเชื่อมทั้งสองตัวยังคงให้คุณสมบัติทางกล และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมเหมือนกันทุกประการ

คลิก

 
เลือกรายการตัวกรอง
กรองรายการ