A World-Leading Company In Welding Solutions
« รายการผลิตภัณฑ์สินค้า พิมพ์สินค้าผลิตภัณฑ์นี้
 


B-14

JIS Z3211 E4319
AWS A5.1 E6019

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

 

การใช้งาน:

สำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กหนาในงานสร้างเรือ, ยานยนต์, อาคาร และสะพาน ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว

 

คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน:

ลวดเชื่อม B-14 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดอิลเมไนท์ (หรือผงเหล็กออกไซด์ผสมไตตาเนีย) ซึ่งถูกออกแบบให้มีความสามารถในการใช้งานและความสามารถในการเชื่อมที่ดี จึงเหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวที่มีความหนาตั้งแต่ 1.6 ถึง 20 มม. ในทุกท่าเชื่อมไม่ว่าจะเป็นรอยต่อชนหรือต่อฉาก ในการเชื่อมรอยต่อฉากในท่าขนานนอน B-14 จะให้การปกคลุมของแสล็กและความสม่ำเสมอของเกล็ดรอยเชื่อมที่ดี ซึ่งเป็นผลให้รอยเชื่อมที่ได้สวยงามมาก B-14 เป็นลวดเชื่อมที่มีความสามารถในการใช้งานในการเชื่อมท่าตั้งและท่าเหนือศีรษะที่ดีที่สุดในกลุ่มอิลเมไนท์ นอกจากนั้น B-14 ยังให้รอยเชื่อมที่สามารถผ่านการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ได้ดีและมีคุณสมบัติทางกลที่ดี จึงนิยมใช้ในการทดสอบทักษะช่างเชื่อมและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

 

ข้อควรจำในการใช้งาน:

1) ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าช่วงที่แนะนำ (ดังแสดงในตารางข้างล่างหรือติดอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม) เนื่องจากไม่เพียงแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟ เชื่อมมาก, เกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของแสล็กไม่ดีพอ
2) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100ºC เป็นเวลา 30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับความชื้นมากเกินไปจะทำให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม
3) การอบลวดเชื่อมชนิดนี้มากเกินไปอาจทำให้ลวดเชื่อมไหม้ และทำให้การซึมลึกต่ำลง
4) ในการเชื่อมเหล็กหนา ๆ ควรมีการอุ่นชิ้นงานก่อนเชื่อม และควบคุมอุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อม

 
 
ค้นหาผลิตภัณฑ์
คำค้น   

(ตัวอย่าง B-14 หรือ MF-38/US)

Welding Handbook (PDF, ZIP)
นี่คือหนึ่งในรายการผลิตภัณฑ์ที่เราได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหา เราได้ทำการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลและเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ตามการแก้ไขมาตรฐานวัสดุ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบเอกสารรุ่นล่าสุดตามเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ
ดาวน์โหลด:
Welding Handbook (ภาษาอังกฤษ)
(KOBELCO International site)

Welding Handbook (ภาษาอังกฤษ)
(Thailand mirror site .zip format)

ดาวน์โหลด:
Welding Handbook (ภาษาไทย)
(Thailand site .zip format)