A World-Leading Company In Welding Solutions

Please click on the alphabets from the list below to view the complete list of products.
(For ENGLISH version of Welding Handbook, please go to our International Site)

 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ALL
 
                 
 


LB-52


Language: Thai

เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในงานสร้างเรือ, สะพาน, อาคาร และภาชนะความดัน

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

JIS Z3211 E4916
AWS A5.1 E7016
TIS 49-B-E 49 16 A

More details


LB-52-18


Language: Thai

เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในงานสร้างเรือ, สะพาน, อาคาร และภาชนะความดัน

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

JIS Z3211 E4918
AWS A5.1 E7018

More details


LB-52U


Language: Thai

เหมาะสำหรับการเชื่อมยัดไส้ในงานเชื่อมท่อ หรือในรอยเชื่อมต่อชนเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

JIS Z3211 E4316
AWS A5.1 E7016

More details


LB-62


Language: Thai

เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 550-610 เมกะปาสคาล ในงานสร้างภาชนะความดัน, ท่อส่งน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (penstock), สะพาน, โครงสร้างแท่นขุดเจาะในทะเล (offshore structure), ยานยนต์ และเครื่องจักรกล

Metal type: High tensile steel      
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

JIS Z3211 E6216-N1M1 U
AWS A5.5 E9016-G

More details


LB-W52


Language: Thai

สำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ชนิดทนการกัดกร่อนจากสภาพบรรยากาศ

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

More details


LH-2000


Language: Thai

1) ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 30-350ºC เป็นเวลา 30-60 นาที
2) ควรใช้เทคนิคแบ็คสเตป (Backstep Technique) ในการเริ่มต้นอาร์ค หรืออาจเริ่มต้นอาร์คบนชิ้นเหล็กเล็กๆ ก่อนเริ่มต้นเชื่อมแล้วเคลื่อนเปลอาร์คเช้ามาหาบริเวณที่จะเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศที่จุดเริ่มต้นรอยเชื่อม
3) รักษาระยะอาร์คให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันเปลวอาร์คดับ และป้องกันการเกิดฟองอากาศ

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)


TIS 49-B-E 49 16 A

More details


MF-38/US-36


Language: Thai

สำหรับการเชื่อมอาร์คใต้ฟลักซ์ในการเชื่อมเรือ, เครื่องจักรกล, ภาชนะความดัน, โครงสร้างอาคาร และสะพาน

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Submerged Arc Welding (SAW)

JIS Z3183 S502-H
AWS A5.17 F7A6-EH14

More details


MF-38/US-36


Language: Thai

สำหรับการเชื่อมอาร์คใต้ฟลักซ์ในการเชื่อมเรือ, เครื่องจักรกล, ภาชนะความดัน, โครงสร้างอาคาร และสะพาน

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Submerged Arc Welding (SAW)

JIS Z3183 S502-H
AWS A5.17 F7P6-EH14

More details


MF-38A/US-36


Language: Thai

สำหรับการเชื่อมรอยต่อชน หรือรอยต่อฉากในท่าราบ เหมาะสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างเหล็ก เช่น โครงสร้างอาคาร และสะพาน มีความต้านทานต่อการเกิดฟองอากาศในรอยเชื่อมสูง ถึงแม้ว่าชิ้นงานจะมีสนิม และสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ รูปร่างของรอยเชื่อมที่ได้สวยงาม และสามารถเคาะแสล็กออกได้ง่าย

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Submerged Arc Welding (SAW)

JIS Z3183 S502-H
AWS A5.17 F7A4-EH14

More details


MG-50


Language: Thai

เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อชน และต่อฉากในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างเรือ, รถยนต์, อาคาร, สะพาน และเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel      
Process type: Gas Metal Arc Welding (GMAW)

JIS Z3312 YGW11
AWS A5.18 ER70S-G

More details

 
Product search
Keyword   

(e.g. B-14 or MF-38/US)

Welding Handbook (PDF)
This is a product catalog that publishes the typical one of our products and these related information. We will do the content update mainly and irregularly according to the material standard revision and the product review. Please confirm the latest version on our homepage sometimes.
Download:
Welding Handbook (English language)
(KOBELCO International site)