A World-Leading Company In Welding Solutions
เกริ่นนำสินค้าและผลิตภัณฑ์

 

» รายการผลิตภัณฑ์สินค้า

» เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

» ติดต่อเรา

ด้วยเทคนิคและประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตของบริษัทแม่ ได้รับการถ่ายทอดและนำมาประยุกต์ใช้จนทำให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้าที่เป็นเลิศ โดยมีอัตราพอกหุ้ม (COATING SPEED) อยู่ในระดับสูง และด้วยกระบวนการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ ทำให้การลำเลียงลวดเชื่อมสู่เตาอบขนาดใหญ่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

โดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายเฉพาะลวดเชื่อม ทั้งการนำเข้าลวดเชื่อมคุณภาพจากบริษัทแม่ภายใต้เครื่องหมาย KOBELCO ทำให้สามารถบริการตลาดลวดเชื่อมได้อย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกกระบวนการเชื่อม

จึงนับได้ว่าในขณะนี้เรายืนอยู่ในระดับชั้นนำในการมีลวดเชื่อมจำหน่ายหลากหลายชนิดที่สุดในท้องตลาด

 

  การกำหนดกลุ่มของชื่อผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุสิ้นเปลืองงานเชื่อมทั้งหมดของ KOBELCO จะถูกกำหนดด้วยสัญลักษณ์ทางการค้า และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ บนพื้นฐานของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ดังต่อไปนี้

 

เป็นคำผสมระหว่างคำว่า "Familiar" และ "Arc" วัสุดสิ้นเปลืองงานเชื่อมในกลุ่มนี้ใช้สำหรับงานเชื่อมโครงสร้างทั่วๆ ไป ที่ทำขึ้นจากเหล็กเหนียว และเหล็กทนแรงดึงสูงระดับต่ำกว่า 590 เมกะปาสคาล

 

เป็นคำผสมระหว่างคำว่า "Trust" และ "Arc" วัสดุสิ้นเปลืองงานเชื่อมในกลุ่มนี้ใช้สำหรับการเชื่อมงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือในคุณภาพระดับสูง เช่น เหล็กกล้าทนแรงดึงระดับสูงระดับ 750 เมกะปาสคาล หรือสูงกว่า เหล็กกล้าทนอุณหภูมิต่ำ และเหล็กกล้าเจือต่ำทนความร้อน

 

เป็นคำผสมระหว่างคำว่า "Premium" และ "Arc" วัสดุสิ้นเปลืองงานเชื่อมในกลุ่มนี้ใช้สำหรับเหล็กกล้าเจือสูง เหล็กกล้าสเตนเลส และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

ค้นหาผลิตภัณฑ์
คำค้น   

(ตัวอย่าง B-14 หรือ MF-38/US)

Welding Handbook (PDF)
นี่คือหนึ่งในรายการผลิตภัณฑ์ที่เราได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหา เราได้ทำการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลและเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ตามการแก้ไขมาตรฐานวัสดุ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบเอกสารรุ่นล่าสุดตามเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ
ดาวน์โหลด:
Welding Handbook (ภาษาอังกฤษ)
(KOBELCO International site)